banner vijg 7huijzen

WAARVOOR

BEN IK

BESCHIKBAAR?

Type interim opdrachten

Ik ben gespecialiseerd in het tijdelijk waarnemen van senior management posities op gebied van Innovatie, Technologie, Quality Assurance en Operations.

De interim senior management posities, per werkgebied, worden ook wel omschreven als:

  • Innovatie: Innovatie manager, Innovation director, R&D manager, R&D Director
  • Technologie: Technology manager, Technology director, Manager process technology
  • Quality Assurance: QA manager, QESH manager, QA director, QESH
  • Operations: Operations manager, Operations director, Plant manager

Ultieme opdrachten liggen binnen het grensvlak van de 4 werkgebieden, Innovatie, Technologie, Quality Assurance en Operations, waarin een verbindende rol kan worden vervuld ten behoeve van optimalisatie van innovatieprocessen en de ontwikkeling plus kwaliteitsborging van nieuwe producten en/of concepten.

Naast het vervullen van interim senior management posities is 7huijzen Food Quality & Innovation Management ook inzetbaar voor specialistische afgebakende interim opdrachten.

Type consultancy opdrachten

Enkele voorbeelden van consultancy opdrachten waarin 7huijzen Food Quality & Innovation Management gespecialiseerd is.

Naast het advies kan er ook behoefte zijn aan de opvolging van het advies, op interim basis kan ik u hierin ondersteunen.

Neem gerust contact met mij op als u een ander type adviesvraag heeft. Mocht de vraag buiten mijn expertise liggen dan heeft 7huijzen Food Quality & Innovation Management een breed netwerk welke ingezet kan worden.

shards 7huijzen

Implementatie en optimalisatie innovatie processen

Binnen de voedingsmiddelen sector, in het bijzonder de FMCG sector, is een hoge innovatiegraad nodig. Veel producerende bedrijven hebben hun bedrijfsprocessen hierop reeds ingericht. Echter deze processen worden, door gebruikers en stakeholders, vaak als traag en omslachtig ervaren. De time-to-market komt dan onder druk te staan. De oorzaak hiervan ligt in algemene zin aan een mix van factoren.

Door mijn ruime ervaring binnen de FMCG markt is veel kennis opgedaan over het innovatieproces en haar valkuilen en successen.

Een goed ingericht innovatie proces met duidelijke beslismomenten én een gepassioneerd team welke de innovatie boven het eigenbelang kan en mag stellen leidt uiteindelijk tot een tijdige introductie. Dit vergt duidelijke afspraken en commitment in de organisatie en het ontwikkelteam.

Ik help u graag met opzetten of optimaliseren van uw innovatieproces en dit in uw organisatie te verankeren.

Coaching van innovatie managers, technologen en QA managers

Een succesvolle organisatie valt of staat met de expertise en toewijding van haar medewerkers. Het behouden en aantrekken van gekwalificeerd personeel is een voortdurende uitdaging, zeker in de huidige competitieve arbeidsmarkt.

Als vacatures te lang blijven openstaan leidt dit tot achterstanden en druk op de organisatie en haar medewerkers. Om deze uitdaging aan te pakken kan tijdelijk voor een interim invulling worden gekozen. Echter soms kan de oplossing ook gezocht worden in het laten (door)groeien van een team of individuele medewerker uit de organisatie. Hierdoor laat u zien dat u oog heeft voor uw personeel en bindt en boeit u de medewerker(s) en kan de organisatie verder.

Dat de betreffende medewerker nog niet het gewenste niveau heeft voor een functie hoeft met de juiste training en coaching geen probleem te zijn. Door gezamenlijk transparant te zijn over de ontwikkel- en groeipunten kan een persoonlijk trainings- en coachingsprogramma worden opgesteld. Dit kan zowel voor vakinhoudelijke onderwerpen zijn als management vaardigheden.

Of je nu startend bent in een nieuwe functie of al ervaring hebt, soms loop je tijdens je werk wel eens tegen grenzen aan of komen er uitdagingen op je pad waar je geen raad mee weet. Dan wil je graag kunnen overleggen of sparren met een gelijkgestemde die jouw vraag en jouw positie begrijpt. Dit kan uitmonden in een training of coaching maar kan net zo goed een luisterend oor zijn met “ know how” overdracht zodat je zelf de “know why” kan gaan leren en ervaren.

7huijzen Food Quality & Innovatie Management kan u helpen uw medewerkers te trainen en te coachen zodat zij kunnen groeien en van nog grotere waarde worden voor uw organisatie.

Het trainings- en coachingsprogramma zal volledig afgestemd zijn op uw specifieke behoeften en doelstellingen. Ik geloof sterk in het leveren van maatwerk, omdat elk persoon en elke organisatie uniek is. Door uw medewerkers te voorzien van meer “know how” maar vooral “know why” wordt hun kennis en de toepasbaarheid hiervan vergroot. Daarmee wordt de functionaris van meerwaarde voor uw organisatie en u laat hiermee zien echt oog te hebben voor uw personeel en het belang van ontwikkeling dit zal altijd worden teruggegeven in loyaliteit.

Due diligence op Quality Assurance

Bij verkooptrajecten, fusies en overnames wordt vaak een due diligence uitgevoerd. Traditioneel ligt de focus hierbij op de financiële- en commerciële staat van dienst en de daaruit af te leiden meerwaarde voor de aankoper. Als het om de risico’s van Quality Assurance gaat beperkt men zich vaak tot de staat van certificering. Hier schuilt echter een groot risico in. De certificering is een momentopname en in de audit verslaglegging is weinig ruimte voor specifieke diepgang. Een specifieke QA due diligence is te adviseren. Immers dit geeft u vooraf meer inzicht in de risico’s op gebeid van kwaliteit en voedselveiligheid en welke potentiele bedreigingen en kosten hier kunnen liggen. Steeds meer organisaties zijn zich hiervan bewust en laten ook op het gebied van Quality Assurance een deelonderzoek uitvoeren. 7huijzen Food Quality & Innovation Management kan dit voor u in alle vertrouwelijkheid verzorgen.

bloedsinaasappel 7huijzen

Leveranciersbeheersing

Het welbekende gezegde “garbage in is garbage out” is ons allen bekend. Toch is grondstof- en leveranciersbeheersing en alles wat hiermee samenhangt vaak een onderbelicht thema. Als je nagaat hoeveel organisatiecapaciteit en (financiële)middelen verloren gaan bij issues met grondstoffen…. dan is het tijd om in actie te komen!

Naast dat uw leverancier invloed heeft op de kwaliteit van de grondstoffen heeft u zelf het meeste invloed door een goed werkend leveranciersbeheersingsprogramma te voeren. Dit gaat verder dan alleen de kwaliteit van de grondstoffen.

7huijzen Food Quality & Innovation Management kan gezamenlijk met uw inkoop en QA-afdeling een goed werkend leveranciersbeheersingsprogramma opstellen. Dit kan uiteenlopen van beoordelingstool tot het uitvoeren van leveranciersinspecties op locatie. U bepaalt zelf tot welk niveau u het programma wilt doorvoeren en wat de “tone of voice is” richting uw leverancier.

Een goed leveranciersbeheersingsprogramma levert u uiteindelijk een betere relatie op met de leveranciers die er echt toedoen, zorgt voor een duurzaam inkoopproces, medewerkers kunnen zich meer focussen op het eigen productieproces en de klant en dit alles leidt ongetwijfeld tot kostenreductie.

Houdbaarheidsbepaling & microbiologische uitdagingen (o.a. Listeria Monocytogenes)

Door de jarenlange ervaring met het produceren en keuren van (koelverse)voedingsmiddelen is grote kennis verkregen over de technieken van houdbaarheidsbepalingen. Zowel op het gebied van sensorische aspecten als de microbiologische ontwikkeling van het product. Door toepassing van  “know how en “know why” kan doorgrond worden hoe de houdbaarheid beïnvloed kan worden; ingrediënten, verpakkingsmateriaal, receptuur, productieomgeving, etc.

7huijzen Food Quality & Innovation Management kan u ondersteunen bij het opzetten van werkwijzen om tot houdbaarheidsbepaling te komen. Tevens kan ondersteuning worden geboden bij specifieke houdbaarheidsvraagstukken.

Één van de onderdelen van de houdbaarheidsbepaling is de voedselveiligheidsbepaling. Voor koelvers producten ligt hierbij de focus voornamelijk op het pathogeen Listeria Monocytogenes.

7huijzen Food Quality & Innovation Management kan u ondersteunen de wereld van Listeria beter te doorgronden en te beheersen. De ondersteuning kan op diverse gebieden plaatsvinden; van het opstellen van Listeria-beleid tot implementatie van monitoringsprogramma’s , de interpretatie van analyseresultaten of het implementeren van NVWA infoblad 85.

Met name dit laatste heeft een belangrijke invloed op het innovatieproces. Door de kennis van de werkgebieden Innovatie, Technologie, Quality Assurance en Operations te combineren kan een goede inschatting gemaakt worden over de ontwikkeling van Listeria Monocytogenes binnen een product en hoe het bepalen van de ontwikkeling effect zal hebben op de timing en het budget.

Door de combinatie van kennis van de verschillende werkgebieden kan een strategie bepaald worden om invloed uit te oefenen op timing en budget zonder daarbij de verantwoordelijkheid voor de voedselveiligheid uit het oog te verliezen.

7huijzen Food Quality & Innovation Management helpt u graag om deze zienswijze in uw innovatieproces te integreren.

Referenties

Mark is echt een teamspeler met gevoel voor humor!
Het fijne in de samenwerking met Mark is dat hij een goed inlevingsvermogen heeft en vanuit diverse invalshoeken het project benadert. Kwaliteit, technologie en productontwikkeling gaan voor hem hand in hand samen. Een fijne combinatie wanneer er concreet stappen moeten worden gemaakt bij een wat complexer vraagstuk. Mark is in zijn aanpak zorgvuldig, heeft oog voor detail maar verliest het eindresultaat niet uit het oog.

Trudy Kips-Jans  – Project Manager NPD bij Bouter Group
Scroll to Top